راهنمای ثبت نام در سایت آلینداس

راهنمای ثبت نام در سایت آلینداس
ورود: اگر قبلا در سایت آلینداس ثبت نام کرده اید در قسمت ورود، نام کاربری و رمز ورود را وارد نمایید.
ثبت نام: در صورتی که کاربر جدید هستید با تکمیل اطلاعات کاربری خود ثبت نام نمایید.

پس از ثبت مشخصات کاربری صفحه زیر ظاهر می شود.

Image title

 

در این مرحله به آدرس ایمیل که در مرحله ثبت نام اعلام کرده اید مراجعه و از پوشه inbox یا spam یا bulk ایمیلی که سایت آلینداس برای شما ارسال کرده را باز کرده و روی لینک فعال سازی کلیک نمایید.Image title

پس از فعالسازی می توانید رمز عبور جدیدی برای خود انتخاب نمایید.

Image title

 

پس از انتخاب رمز عبور مشخصات شخصی، شرکتی و یا فروشگاهی خود را کامل نمایید.

Image title

 


دوشنبه 24 آذر 1393 16:06 توسط آلینداس با موضوع مقالات آموزش های سایت
ارسال نظر
نام:  
ایمیل(اختیاری):
(ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
نظر شما:

در کمتر از 20 ثانیه عضو شوید و بیش از 200 آموزش رایگان در اختیار شماست.
عضویت و دریافت آموزشهای ویدئویی
نظر ها
Mojtabafalahiبینهایت سپاسیکشنبه 3 مرداد 1400 21:57
; WAITFOR DELAY '00:00:07.053' -- جمعه 16 شهریور 1397 22:48
; WAITFOR DELAY '00:00:00.000' -- جمعه 16 شهریور 1397 22:48
AND 1=0 ; WAITFOR DELAY '00:00:07.053' -- جمعه 16 شهریور 1397 22:47
AND 1=0 ; WAITFOR DELAY '00:00:00.000' -- جمعه 16 شهریور 1397 22:47
WAITFOR DELAY '00:00:07.053' -- جمعه 16 شهریور 1397 22:47
WAITFOR DELAY '00:00:00.000' -- جمعه 16 شهریور 1397 22:47
AND 1=0 WAITFOR DELAY '00:00:07.053' -- جمعه 16 شهریور 1397 22:47
AND 1=0 WAITFOR DELAY '00:00:00.000' -- جمعه 16 شهریور 1397 22:47
" OR WAITFOR DELAY '00:00:07.053' "جمعه 16 شهریور 1397 22:47
" OR WAITFOR DELAY '00:00:00.000' "جمعه 16 شهریور 1397 22:47
" AND 1=0 OR WAITFOR DELAY '00:00:07.053' "جمعه 16 شهریور 1397 22:47
" AND 1=0 OR WAITFOR DELAY '00:00:00.000' "جمعه 16 شهریور 1397 22:47
" ; WAITFOR DELAY '00:00:07.053' "جمعه 16 شهریور 1397 22:47
" ; WAITFOR DELAY '00:00:00.000' "جمعه 16 شهریور 1397 22:46
" AND 1=0 ; WAITFOR DELAY '00:00:07.053' "جمعه 16 شهریور 1397 22:46
" AND 1=0 ; WAITFOR DELAY '00:00:00.000' "جمعه 16 شهریور 1397 22:46
" WAITFOR DELAY '00:00:07.053' "جمعه 16 شهریور 1397 22:46
" WAITFOR DELAY '00:00:00.000' "جمعه 16 شهریور 1397 22:46
" AND 1=0 WAITFOR DELAY '00:00:07.053' "جمعه 16 شهریور 1397 22:46
" AND 1=0 WAITFOR DELAY '00:00:00.000' "جمعه 16 شهریور 1397 22:46
" OR WAITFOR DELAY '00:00:07.053' -- "جمعه 16 شهریور 1397 22:46
" OR WAITFOR DELAY '00:00:00.000' -- "جمعه 16 شهریور 1397 22:46
" AND 1=0 OR WAITFOR DELAY '00:00:07.053' -- "جمعه 16 شهریور 1397 22:46
" AND 1=0 OR WAITFOR DELAY '00:00:00.000' -- "جمعه 16 شهریور 1397 22:45
" ; WAITFOR DELAY '00:00:07.053' -- "جمعه 16 شهریور 1397 22:45
" ; WAITFOR DELAY '00:00:00.000' -- "جمعه 16 شهریور 1397 22:45
" AND 1=0 ; WAITFOR DELAY '00:00:07.053' -- "جمعه 16 شهریور 1397 22:45
" AND 1=0 ; WAITFOR DELAY '00:00:00.000' -- "جمعه 16 شهریور 1397 22:45
" WAITFOR DELAY '00:00:07.053' -- "جمعه 16 شهریور 1397 22:45
" WAITFOR DELAY '00:00:00.000' -- "جمعه 16 شهریور 1397 22:45
" AND 1=0 WAITFOR DELAY '00:00:07.053' -- "جمعه 16 شهریور 1397 22:45
" AND 1=0 WAITFOR DELAY '00:00:00.000' -- "جمعه 16 شهریور 1397 22:45
' OR WAITFOR DELAY '00:00:07.053' 'جمعه 16 شهریور 1397 22:45
' OR WAITFOR DELAY '00:00:00.000' 'جمعه 16 شهریور 1397 22:45
' AND 1=0 OR WAITFOR DELAY '00:00:07.053' 'جمعه 16 شهریور 1397 22:44
' AND 1=0 OR WAITFOR DELAY '00:00:00.000' 'جمعه 16 شهریور 1397 22:44
' ; WAITFOR DELAY '00:00:07.053' 'جمعه 16 شهریور 1397 22:44
' ; WAITFOR DELAY '00:00:00.000' 'جمعه 16 شهریور 1397 22:44
' AND 1=0 ; WAITFOR DELAY '00:00:07.053' 'جمعه 16 شهریور 1397 22:44
' AND 1=0 ; WAITFOR DELAY '00:00:00.000' 'جمعه 16 شهریور 1397 22:44
' WAITFOR DELAY '00:00:07.053' 'جمعه 16 شهریور 1397 22:44
' WAITFOR DELAY '00:00:00.000' 'جمعه 16 شهریور 1397 22:44
' AND 1=0 WAITFOR DELAY '00:00:07.053' 'جمعه 16 شهریور 1397 22:44
' AND 1=0 WAITFOR DELAY '00:00:00.000' 'جمعه 16 شهریور 1397 22:44
' OR WAITFOR DELAY '00:00:07.053' -- 'جمعه 16 شهریور 1397 22:43
' OR WAITFOR DELAY '00:00:00.000' -- 'جمعه 16 شهریور 1397 22:43
' AND 1=0 OR WAITFOR DELAY '00:00:07.053' -- 'جمعه 16 شهریور 1397 22:43
' AND 1=0 OR WAITFOR DELAY '00:00:00.000' -- 'جمعه 16 شهریور 1397 22:43
' ; WAITFOR DELAY '00:00:07.053' -- 'جمعه 16 شهریور 1397 22:43
' ; WAITFOR DELAY '00:00:00.000' -- 'جمعه 16 شهریور 1397 22:43
' AND 1=0 ; WAITFOR DELAY '00:00:07.053' -- 'جمعه 16 شهریور 1397 22:43
' AND 1=0 ; WAITFOR DELAY '00:00:00.000' -- 'جمعه 16 شهریور 1397 22:43
' WAITFOR DELAY '00:00:07.053' -- 'جمعه 16 شهریور 1397 22:43
' WAITFOR DELAY '00:00:00.000' -- 'جمعه 16 شهریور 1397 22:43
' WAITFOR DELAY '00:00:00.000' -- 'جمعه 16 شهریور 1397 22:43
' WAITFOR DELAY '00:00:00.000' -- 'جمعه 16 شهریور 1397 22:42
' WAITFOR DELAY '00:00:00.000' -- 'جمعه 16 شهریور 1397 22:42
' WAITFOR DELAY '00:00:00.000' -- 'جمعه 16 شهریور 1397 22:42
' WAITFOR DELAY '00:00:00.000' -- 'جمعه 16 شهریور 1397 22:42
' WAITFOR DELAY '00:00:00.000' -- 'جمعه 16 شهریور 1397 22:42
' WAITFOR DELAY '00:00:00.000' -- 'جمعه 16 شهریور 1397 22:42
' WAITFOR DELAY '00:00:00.000' -- 'جمعه 16 شهریور 1397 22:42
' WAITFOR DELAY '00:00:00.000' -- 'جمعه 16 شهریور 1397 22:42
' WAITFOR DELAY '00:00:00.000' -- 'جمعه 16 شهریور 1397 22:42
' AND 1=0 WAITFOR DELAY '00:00:06.516' -- 'جمعه 16 شهریور 1397 22:42
' AND 1=0 WAITFOR DELAY '00:00:00.000' -- 'جمعه 16 شهریور 1397 22:42
OR WAITFOR DELAY '00:00:06.516' جمعه 16 شهریور 1397 22:41
OR WAITFOR DELAY '00:00:00.000' جمعه 16 شهریور 1397 22:41
AND 1=0 OR WAITFOR DELAY '00:00:06.516' جمعه 16 شهریور 1397 22:41
AND 1=0 OR WAITFOR DELAY '00:00:00.000' جمعه 16 شهریور 1397 22:41
; WAITFOR DELAY '00:00:06.516' جمعه 16 شهریور 1397 22:41
; WAITFOR DELAY '00:00:00.000' جمعه 16 شهریور 1397 22:41
AND 1=0 ; WAITFOR DELAY '00:00:06.516' جمعه 16 شهریور 1397 22:41
AND 1=0 ; WAITFOR DELAY '00:00:00.000' جمعه 16 شهریور 1397 22:41
WAITFOR DELAY '00:00:06.516' جمعه 16 شهریور 1397 22:41
WAITFOR DELAY '00:00:00.000' جمعه 16 شهریور 1397 22:41
AND 1=0 WAITFOR DELAY '00:00:06.516' جمعه 16 شهریور 1397 22:41
AND 1=0 WAITFOR DELAY '00:00:00.000' جمعه 16 شهریور 1397 22:40
OR WAITFOR DELAY '00:00:06.516' -- جمعه 16 شهریور 1397 22:40
OR WAITFOR DELAY '00:00:00.000' -- جمعه 16 شهریور 1397 22:40
AND 1=0 OR WAITFOR DELAY '00:00:06.516' -- جمعه 16 شهریور 1397 22:40
AND 1=0 OR WAITFOR DELAY '00:00:00.000' -- جمعه 16 شهریور 1397 22:40
; WAITFOR DELAY '00:00:06.516' -- جمعه 16 شهریور 1397 22:40
; WAITFOR DELAY '00:00:00.000' -- جمعه 16 شهریور 1397 22:40
AND 1=0 ; WAITFOR DELAY '00:00:06.516' -- جمعه 16 شهریور 1397 22:40
AND 1=0 ; WAITFOR DELAY '00:00:00.000' -- جمعه 16 شهریور 1397 22:40
WAITFOR DELAY '00:00:06.516' -- جمعه 16 شهریور 1397 22:40
WAITFOR DELAY '00:00:00.000' -- جمعه 16 شهریور 1397 22:40
WAITFOR DELAY '00:00:00.000' -- جمعه 16 شهریور 1397 22:39
WAITFOR DELAY '00:00:00.000' -- جمعه 16 شهریور 1397 22:39
WAITFOR DELAY '00:00:00.000' -- جمعه 16 شهریور 1397 22:39
WAITFOR DELAY '00:00:00.000' -- جمعه 16 شهریور 1397 22:39
WAITFOR DELAY '00:00:00.000' -- جمعه 16 شهریور 1397 22:39
WAITFOR DELAY '00:00:00.000' -- جمعه 16 شهریور 1397 22:39
WAITFOR DELAY '00:00:00.000' -- جمعه 16 شهریور 1397 22:39
WAITFOR DELAY '00:00:00.000' -- جمعه 16 شهریور 1397 22:39
WAITFOR DELAY '00:00:00.000' -- جمعه 16 شهریور 1397 22:39
WAITFOR DELAY '00:00:00.000' -- جمعه 16 شهریور 1397 22:39
AND 1=0 WAITFOR DELAY '00:00:05.563' -- جمعه 16 شهریور 1397 22:39
AND 1=0 WAITFOR DELAY '00:00:00.000' -- جمعه 16 شهریور 1397 22:38
AND 1=0 WAITFOR DELAY '00:00:00.000' -- جمعه 16 شهریور 1397 22:38
AND 1=0 WAITFOR DELAY '00:00:00.000' -- جمعه 16 شهریور 1397 22:38
AND 1=0 WAITFOR DELAY '00:00:00.000' -- جمعه 16 شهریور 1397 22:38
AND 1=0 WAITFOR DELAY '00:00:00.000' -- جمعه 16 شهریور 1397 22:38
AND 1=0 WAITFOR DELAY '00:00:00.000' -- جمعه 16 شهریور 1397 22:38
AND 1=0 WAITFOR DELAY '00:00:00.000' -- جمعه 16 شهریور 1397 22:38
AND 1=0 WAITFOR DELAY '00:00:00.000' -- جمعه 16 شهریور 1397 22:38
AND 1=0 WAITFOR DELAY '00:00:00.000' -- جمعه 16 شهریور 1397 22:38
AND 1=0 WAITFOR DELAY '00:00:00.000' -- جمعه 16 شهریور 1397 22:38
AND 1=0 WAITFOR DELAY '00:00:00.000' -- جمعه 16 شهریور 1397 22:38
' & 1=0 | (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0) OR 'جمعه 16 شهریور 1397 22:37
' || (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(8.125)=0) OR 'جمعه 16 شهریور 1397 22:37
' || (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0) OR 'جمعه 16 شهریور 1397 22:37
' && 1=0 || (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(8.125)=0) OR 'جمعه 16 شهریور 1397 22:37
' && 1=0 || (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0) OR 'جمعه 16 شهریور 1397 22:37
' OR (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(8.125)=0) OR 'جمعه 16 شهریور 1397 22:37
' OR (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0) OR 'جمعه 16 شهریور 1397 22:37
' AND 1=0 OR (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(8.125)=0) OR 'جمعه 16 شهریور 1397 22:37
' AND 1=0 OR (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0) OR 'جمعه 16 شهریور 1397 22:37
' = (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(8.125)=0)/*'جمعه 16 شهریور 1397 22:37
' = (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)/*'جمعه 16 شهریور 1397 22:36
' = 1=0 = (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(8.125)=0)/*'جمعه 16 شهریور 1397 22:36
' = 1=0 = (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)/*'جمعه 16 شهریور 1397 22:36
' | (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(8.125)=0)/*'جمعه 16 شهریور 1397 22:36
' | (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)/*'جمعه 16 شهریور 1397 22:36
' & 1=0 | (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(8.125)=0)/*'جمعه 16 شهریور 1397 22:36
' & 1=0 | (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)/*'جمعه 16 شهریور 1397 22:36
' || (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(8.125)=0)/*'جمعه 16 شهریور 1397 22:36
' || (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)/*'جمعه 16 شهریور 1397 22:36
' && 1=0 || (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(8.125)=0)/*'جمعه 16 شهریور 1397 22:36
' && 1=0 || (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)/*'جمعه 16 شهریور 1397 22:35
' OR (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(8.125)=0)/*'جمعه 16 شهریور 1397 22:35
' OR (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)/*'جمعه 16 شهریور 1397 22:35
' AND 1=0 OR (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(8.125)=0)/*'جمعه 16 شهریور 1397 22:35
' AND 1=0 OR (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)/*'جمعه 16 شهریور 1397 22:35
' AND 1=0 OR (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)/*'جمعه 16 شهریور 1397 22:35
' AND 1=0 OR (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)/*'جمعه 16 شهریور 1397 22:35
' AND 1=0 OR (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(8.125)=0)/*'جمعه 16 شهریور 1397 22:35
' AND 1=0 OR (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)/*'جمعه 16 شهریور 1397 22:35
' AND 1=0 OR (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)/*'جمعه 16 شهریور 1397 22:35
' AND 1=0 OR (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)/*'جمعه 16 شهریور 1397 22:34
' AND 1=0 OR (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)/*'جمعه 16 شهریور 1397 22:34
' AND 1=0 OR (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)/*'جمعه 16 شهریور 1397 22:34
' AND 1=0 OR (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)/*'جمعه 16 شهریور 1397 22:34
' AND 1=0 OR (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)/*'جمعه 16 شهریور 1397 22:34
' AND 1=0 OR (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)/*'جمعه 16 شهریور 1397 22:34
' AND 1=0 OR (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)/*'جمعه 16 شهریور 1397 22:34
' AND 1=0 OR (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)/*'جمعه 16 شهریور 1397 22:34
' AND 1=0 OR (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)/*'جمعه 16 شهریور 1397 22:34
' = (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(10.202)=0)-- 'جمعه 16 شهریور 1397 22:34
' = (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)-- 'جمعه 16 شهریور 1397 22:33
' = 1=0 = (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(10.202)=0)-- 'جمعه 16 شهریور 1397 22:33
' = 1=0 = (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)-- 'جمعه 16 شهریور 1397 22:33
' | (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(10.202)=0)-- 'جمعه 16 شهریور 1397 22:33
' | (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)-- 'جمعه 16 شهریور 1397 22:33
' & 1=0 | (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(10.202)=0)-- 'جمعه 16 شهریور 1397 22:33
' & 1=0 | (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)-- 'جمعه 16 شهریور 1397 22:33
' || (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(10.202)=0)-- 'جمعه 16 شهریور 1397 22:33
' || (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)-- 'جمعه 16 شهریور 1397 22:33
' && 1=0 || (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(10.202)=0)-- 'جمعه 16 شهریور 1397 22:33
' && 1=0 || (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)-- 'جمعه 16 شهریور 1397 22:32
' OR (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(10.202)=0)-- 'جمعه 16 شهریور 1397 22:32
' OR (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)-- 'جمعه 16 شهریور 1397 22:32
' AND 1=0 OR (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(10.202)=0)-- 'جمعه 16 شهریور 1397 22:32
' AND 1=0 OR (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)-- 'جمعه 16 شهریور 1397 22:32
' = (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(10.202)=0)#'جمعه 16 شهریور 1397 22:32
' = (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)#'جمعه 16 شهریور 1397 22:32
' = 1=0 = (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(10.202)=0)#'جمعه 16 شهریور 1397 22:32
' = 1=0 = (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)#'جمعه 16 شهریور 1397 22:32
' = 1=0 = (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)#'جمعه 16 شهریور 1397 22:31
' = 1=0 = (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)#'جمعه 16 شهریور 1397 22:31
' = 1=0 = (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)#'جمعه 16 شهریور 1397 22:31
' = 1=0 = (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)#'جمعه 16 شهریور 1397 22:31
' = 1=0 = (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)#'جمعه 16 شهریور 1397 22:31
' = 1=0 = (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)#'جمعه 16 شهریور 1397 22:31
' = 1=0 = (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)#'جمعه 16 شهریور 1397 22:31
' = 1=0 = (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)#'جمعه 16 شهریور 1397 22:31
' = 1=0 = (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)#'جمعه 16 شهریور 1397 22:31
' = 1=0 = (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)#'جمعه 16 شهریور 1397 22:31
' | (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(7.738)=0)#'جمعه 16 شهریور 1397 22:30
' | (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)#'جمعه 16 شهریور 1397 22:30
' & 1=0 | (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(7.738)=0)#'جمعه 16 شهریور 1397 22:30
' & 1=0 | (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)#'جمعه 16 شهریور 1397 22:30
' || (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(7.738)=0)#'جمعه 16 شهریور 1397 22:30
' || (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)#'جمعه 16 شهریور 1397 22:30
' || (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)#'جمعه 16 شهریور 1397 22:30
' || (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)#'جمعه 16 شهریور 1397 22:30
' || (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)#'جمعه 16 شهریور 1397 22:30
' || (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)#'جمعه 16 شهریور 1397 22:30
' || (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)#'جمعه 16 شهریور 1397 22:29
' || (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)#'جمعه 16 شهریور 1397 22:29
' || (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)#'جمعه 16 شهریور 1397 22:29
' || (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)#'جمعه 16 شهریور 1397 22:29
' || (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)#'جمعه 16 شهریور 1397 22:29
' || (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)#'جمعه 16 شهریور 1397 22:29
' && 1=0 || (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(7.985)=0)#'جمعه 16 شهریور 1397 22:29
' && 1=0 || (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)#'جمعه 16 شهریور 1397 22:29
' OR (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(7.985)=0)#'جمعه 16 شهریور 1397 22:29
' OR (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)#'جمعه 16 شهریور 1397 22:29
' AND 1=0 OR (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(7.985)=0)#'جمعه 16 شهریور 1397 22:29
' AND 1=0 OR (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)#'جمعه 16 شهریور 1397 22:28
' AND 1=0 OR (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)#'جمعه 16 شهریور 1397 22:28
' AND 1=0 OR (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)#'جمعه 16 شهریور 1397 22:28
' AND 1=0 OR (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)#'جمعه 16 شهریور 1397 22:28
' AND 1=0 OR (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)#'جمعه 16 شهریور 1397 22:28
' AND 1=0 OR (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)#'جمعه 16 شهریور 1397 22:28
' AND 1=0 OR (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)#'جمعه 16 شهریور 1397 22:28
' AND 1=0 OR (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)#'جمعه 16 شهریور 1397 22:28
' AND 1=0 OR (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)#'جمعه 16 شهریور 1397 22:28
' AND 1=0 OR (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)#'جمعه 16 شهریور 1397 22:28
' AND 1=0 OR (SELECT 1 FROM (SELECT 1) A WHERE SLEEP(0.000)=0)#'جمعه 16 شهریور 1397 22:28
Rezaسلام میخوام ثبت نام کنم ولی شماره موبایل رو که وارد میکنم رمز واسم پیامک نمیشه نمیدونم مشکل از چیهچهارشنبه 24 مرداد 1397 17:05
مرتضی قاسمیانمن نمیتونم با حساب کاربری وارد سایت شمدوشنبه 28 خرداد 1397 18:57
حمید اسکندرخیلی خوب و کاربردی است . متشکرمشنبه 12 خرداد 1397 0:14
محمدرضا فولادوند منصورزگرفتن بسته های آموزشیشنبه 22 مهر 1396 7:28
حامد عسگریسلام بنده تولید کننده تجهیزات الکترونیکی، بخصوص کنترل کننده های دما هستم در صورت موافقت شما تمایل داریم از کمک شما برای فروش تولیداتمون استفاده کنیم. دوشنبه 16 مرداد 1396 19:35
علی اکبریسایت خیلی خوبیهجمعه 2 تیر 1396 0:02
younesممنون از سایت خوبتونپنجشنبه 10 فروردین 1396 19:21
حسیناحتیاج به آموزش تولید برق مجانی دارم لطفا راهنمایی فرماییدشنبه 7 اسفند 1395 19:29
آیا مایل به نظر دادن هستید؟ بله خیر
آلینداس چیست

آلینداس چیست ؟

مجموعه مدرن و تخصصی آلینداس اولین مرجع اینترنتی نقد ، بررسی و فروش تجهیزات صنعتی در کشور است که بر خلاف اغلب سایت های فروش موجود در دنیا امکان جست و جویی عمیق بر روی جزیی ترین ویژگی های تخصصی یک محصول را پیش از خرید در اختیار مشتری قرار داده و وی را در خریدی مطمئن ، آسان ، هوشمندانه و بی اشتباه یاری می رساند .

Copyright © 2019 Alindas Inc. All rights reserved. Terms of Use Updated Privacy Policy