منبع تغذیه امرن (9)

لیمیت سوئیچ امرن (4)

کنترل فاز امرن (2)

کنترل دما امرن (4)

فشار سنج امرن (2)

شمارنده صنعتی امرن (2)

سنسور نوری امرن (17)

سنسور القایی امرن (29)

رله امرن (23)

پی ال سی PLC امرن (45)

پردازش تصویر امرن (2)

انکودر امرن (2)