منبع تغذیه امرن (9)

لیمیت سوئیچ امرن (4)

کنترل فاز امرن (2)

کنترل دما امرن (4)

شمارنده صنعتی امرن (2)

سنسور نوری امرن (17)

سنسور فیبر نوری امرن (3)

سنسور القایی امرن (29)

رله امرن (26)

دستگاه فشار خون امرن (2)

پی ال سی PLC امرن (45)

پردازش تصویر امرن (2)

انکودر امرن (2)