نمایش 1–20 از 24 نتیجه

اینورتر و درایور امرن مدل CIMR-VC4A0004BAA – VZA40P7BAA سه فاز با ولتاژ 400 ولت و خروجی 400Hz

تومان 8.500.000

اینورتر و درایور امرن مدل CIMR-VC4A0002BAA – VZA40P4BAA با فرکانس خروجی 400HZ و ولتاژ 400 ولت

تومان 7.500.000

اینورتر و درایور امرن مدل CIMR-VC4A-0009BAA – VZA43P0BAA با فرکانس خروجی 400Hz و 400 ولت

تومان 11.800.000

اینورتر و درایور امرن مدل CIMR-VC4A0018FAA – VZA47P5FAA GBR با خروجی 400Hz و ولتاژ 400 ولت

تومان 17.200.000

اینورتر و درایور امرن مدلCIMR-VC4A0005BAA – VZA41P5BAA خروجی 400Hz و ولتاژ 400 ولت

تومان 9.500.000

اینورتر و درایور امرن مدلCIMR-VC4A0011BAA – VZA44P0BAA با خروجی 400Hz و ولتاژ 400 ولت

تومان 13.200.000

اینورتر و درایور امرن مدلCIMR-VC4A0031FAA – VZA4011FAA GBR ولتاژ 400 ولت 24 آمپر

تومان 22.800.000

اینورتر و درایور امرن مدل CIMR-VC4A0018FAA – VZA45P5FAA GBR سه فاز 400 ولت و 400Hz

تومان 15.800.000

اینورتر و درایور امرن مدل CMIR-VC4A0007BAA – VZA42P2BAA سه فاز 400 ولت و 400Hz

تومان 10.700.000

اینورتر و درایور امرن مدل CIMR-AC4A0072AAA GBR سه فاز 400 ولت و 400Hz

اینورتر و درایور امرن مدل CIMR-VC4A0038FAA – VZA4015FAA GBR سه فاز 400Hz

تومان 29.800.000

اینورتر و درایور امرن مدل CIMR-AC4A0165AAA GBR سه فاز 400 ولت

تومان 128.000.000

اینورتر و درایور امرن مدل VZA20P7BAA – CIMR-VC2A0006BAA سه فاز 230 ولت

تومان 6.200.000

اینورتر و درایور امرن مدل CIMR-VC2A0004BAA – VZA20P4BAA سه فاز 230 ولت

تومان 5.500.000

اینورتر و درایور امرن مدل CIMR-AC4A0088AAA GBR سه فاز 400 ولت

تومان 68.500.000

اینورتر و درایور امرن مدل VZAB0P4BAA – CIMR-VCBA0003BAA تک فاز با ولتاژ 1-200 ولت و 3 آمپر

تومان 4.600.000

اینورتر و درایور امرن مدل CIMR-AC4A0250AAA GBR سه فاز 400 ولت

تومان 176.000

اینورتر و درایور امرن مدل CIMR-AC4A0044FAA GBR سه فاز 400 ولت

تومان 4.300.000

اینورتر و درایور امرن مدل CIMR-AC4A0103AAA GBR ولتاژ 400 ولت و سه فاز با فرکانس خروجی 400 هرتز

تومان 75.500.000

درایو فوجی مدل FRN0415E2E-4E منبع تغذیه 380-480 ولت سه فاز