نمایش یک نتیجه

ترانسفورماتور مدل 1250KVA کم تلفات روغنی ردیف ۲۰kV