نمایش 1–20 از 30 نتیجه

رله PLC فونیکس کنتاکت مدل PLC-RSC- 24DC/21AU ورودی 24 ولت با پلاتین طلا

تومان 1.000

رله PLC فونیکس کنتاکت مدل PLC-RSC-230UC/21 ورودی 230AC و 220DC ولت

تومان 1.000

رله PLC فونیکس کنتاکت مدل PLC-RSC-24DC/21 ورودی 24 ولت

تومان 1.000

رله امرن مدل G2R-1-E24DC ولتاژ 24 ولت و 16 آمپر

تومان 50.000

رله امرن مدل G2R-1-SNI 230AC(S) یک پل 230 ولت تک کنتاکت

تومان 1.000

رله امرن مدل G2R-1-SNI 24DC(S) یک پل 24 ولت

تومان 100.000

رله امرن مدل G2R-2 24DC ولتاژ 24 ولت و 5 آمپر

تومان 1.000

رله امرن مدل G2R-2-SNI 24DC(S) دو پل 24 ولت 5 آمپر

تومان 1.000

رله امرن مدل G2RV-SR70024VDC یک پل 24 ولت

تومان 1.000

رله امرن مدل LY4 100/110DC چهارده پایه 10 آمپر

تومان 1.000

رله امرن مدل LY4 24DC چهارده پایه 10 آمپر 24 ولت

تومان 1.000

رله امرن مدل LY4N 24DC چهارده پایه 10 آمپر 24 ولت دارای LED

تومان 1.000

رله امرن مدل MK2KP 125DC یازده پایه 5 آمپر 125 ولت DC

تومان 1.000

رله امرن مدل MY2 100/110DC(S) هشت پین و 10 آمپر

تومان 1.000

رله امرن مدل MY2IN 110/120AC (S) دو پل با ولتاژ تغذیه 110 ولت

تومان 1.000

رله امرن مدل MY2IN 220/240AC دو پل با ولتاژ تغذیه AC

تومان 100.000

رله امرن مدل MY2IN 24DC (S) هشت پین 10 آمپر

تومان 100.000

رله امرن مدل MY4IN 100/110DC چهار پل با تغذیه DC

تومان 105.000

رله امرن مدل MY4IN 110/120AC (S) چهار پل با تغذیه AC و 5 آمپر

تومان 1.000

رله امرن مدل MY4IN 220/240AC چهار پل با تغذیه AC

تومان 105.000