نمایش دادن همه 10 نتیجه

فن و فیلتر ریتال مدل Fan&Filter-550m/h-230V-32*32cm با ولتاژ 230 ولت و سرعت 550 متر بر ساعت

13.248.000 تومان

فن و فیلتر ریتال مدل Fan&Filter-105m/h-230V-20*20cm با ولتاژ 220 ولت و سرعت 105 متر مکعب بر ساعت

5.472.000 تومان

فن و فیلتر ریتال مدل Fan&Filter-180m/h-230V- با ولتاژ 230 ولت و سرعت 180 متر بر ساعت

فن و فیلتر ریتال مدل Fan&Filter-230m/h-230V-25*25cm با ولتاژ 230 ولت و سرعت 230 متر بر ساعت

فیلتر خروجی ریتال مدل SK Outlet Filter-32*32cm,IP54 با IP54 و دسترسی راحت

فن و فیلتر ریتال مدل Fan&Filter-700m/h-230V-32*32cm,IP54 با ولتاژ 230 ولت و سرعت 700 متر بر ساعت

فیلتر ریتال مدل SK Outlet Filter سایز 15*15 سانتیمتر و IP20

فن و فیلتر ریتال مدل Fan&Filter-55m/h-230V-15*15cm-3322107 با ولتاژ 230 ولت و IP54

فیلتر ریتال مدل SK Outlet Filter سایز 25*25 سانتیمتر و IP54

فن و فیلتر ریتال مدل Fan&Filter-20m/h-230V-12*12cm,IP54 با ولتاژ 220 ولت و IP54