نمایش دادن همه 13 نتیجه

کولر COSMOTEC مدل CVE20002208000 ولتاژ 230 ولت و فرکانس 50Hz

10.360.000 تومان

کولر ریتال مدل Wall mounted cooler 300W/230V-13kg ولتاژ 230 ولت و 300وات و وزن 13 کیلوگرم

64.800.000 تومان

کولر ریتال مدل Wall mounted cooler 1500W/230V-41 Kg ولتاژ 230 ولت و 1500 وات و وزن 41 کیلوگرم

151.200.000 تومان

کولر Cosmotec مدل CVE15002208000 ولتاژ 230 ولت و 750 وات

83.520.000 تومان

کولر Cosmotec مدل CVE11002208000 با IP54 و 1000 وات ایتالیا

79.200.000 تومان

کولر ریتال مدل Wall mounted cooler 1000W/230V-39 Kg ولتاژ 230 ولت و 1000 وات

کولر ریتال مدل Wall-mounted cooler 4000W,comfort 3~, 50HZ ولتاژ 400 ولت و 4000 وات

کولر ریتال مدل Wall mounted cooler 2500W/400V-70 Kg ولتاژ 400 ولت و 2500 وات، 70 کیلوگرم

کولر ریتال مدل Wall mounted cooler 750W/230V-22 Kg ولتاژ 230 ولت و 750 وات، 22 کیلوگرم

کولر ریتال مدل Wall mounted cooler 500W/230V-17 Kg با ولتاژ 230 ولت و 500 وات، 17 کیلوگرم

کولر ریتال مدل Roof mounted cooler 1500W/230V-41kg ولتاژ 230 ولت و 1500 وات، 41 کیلوگرم

کولر COSMOTEC مدل CVE40002208000 ولتاژ 230 ولت و فرکانس 50Hz

کولر ریتال مدل sk rtc rittal thermoelectric cooler ولتاژ 24-100 ولت و حداکثر جریان 1.9 آمپر