نمایش یک نتیجه

فن و فیلتر ریتال مدل Fan&Filter-180m/h-230V- با ولتاژ 230 ولت و سرعت 180 متر بر ساعت